Voorwaarden en Privacyverklaring

Privacyverklaring

B&B Nooit Gedagt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.nooit-gedagt.nl
Eegracht 8A
8651 EG IJlst
+31 6 23926113

Persoonsgegevens die wij verwerken
B&B Nooit Gedagt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– geboortedatum
– aankomst- en vertrekdatum
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– het afhandelen van reserveringsaanvragen en boekingen
– het verzenden van informatie, die wij voor je van belang achten
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– B&B Nooit Gedagt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en verblijfsregister.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
B&B Nooit Gedagt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij nemen daarbij de wettelijke verplichte bewaartermijnen in acht.

Delen van persoonsgegevens met derden
B&B Nooit Gedagt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kan je indienen door een e-mail te sturen naar benb@nooit-gedagt.nl
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te indentificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons